S. 3-796 Dossierfiche K. 51-1245

Wetsontwerp tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de installatiepremie
Yvan Mayeur   Karin Jiroflée   Pierrette Cahay-André   Yolande Avontroodt  

OCMW
aanvullende uitkering
armoede
dakloze
sociale integratie
sociale bijstand
minimumbestaansinkomen
huisvesting
recht op huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1245/1 Wetsvoorstel 24/6/2004
K. 51-1245/2 Verslag namens de commissie 30/6/2004
K. 51-1245/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/7/2004
3-796/1 3-796/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 6/7/2004
3-796/2 3-796/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/7/2004
3-796/3 3-796/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/7/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/6/2004   Indiening Doc. K. 51-1245/1
24/6/2004   Inoverwegingneming
24/6/2004   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 75, p. 31
30/6/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1245/2
1/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 76, p. 50-51
1/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-0/o17)
Integraal verslag nr. 77, p. 18-19
Doc. K. 51-1245/3
1/7/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/7/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/7/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-796/1 3-796/1 (PDF)
6/7/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
8/7/2004   Inschrijving op agenda
15/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
Doc. 3-796/3 3-796/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/7/2004   Verzending naar commissie
7/7/2004   Inschrijving op agenda
7/7/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
7/7/2004   Bespreking
7/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
7/7/2004   Aanneming zonder amendering
7/7/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-796/2 3-796/2 (PDF)
15/7/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/8/2004   Bekrachtiging en afkondiging
27/9/2004   Bekendmaking (69308)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/7/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/7/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/7/2004 15 12/10/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 7/7/2004 60 9/12/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/8/2004 27/9/2004 , blz 69308

Kruispuntbank van de wetgeving