S. 3-340 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen
Wim Verreycken    Yves Buysse    Joris Van Hauthem   

herziening van de grondwet
afgevaardigde
Koning en Koninklijke familie
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-340/1 3-340/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 17/11/2003
3-340/2 3-340/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2003   Indiening
Herindiening 2-454 - 1999-2000 op 9 december 1999.
Doc. 3-340/1 3-340/1 (PDF)
27/11/2003   Inoverwegingneming
27/11/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/11/2003   Verzending naar commissie
27/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 27/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie