S. 3-332 Dossierfiche K. 51-258

Wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven
Regering G. Verhofstadt II  

georganiseerde misdaad
terrorisme
strafrecht
exterritorialiteit
strafsanctie
extraterritoriale bevoegdheid
verzwarende omstandigheid
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-258/1 Wetsontwerp 6/10/2003
K. 51-258/2 Amendementen 7/10/2003
K. 51-258/3 Amendementen 21/10/2003
K. 51-258/4 Verslag namens de commissie 7/11/2003
K. 51-258/5 Tekst aangenomen door de commissie 7/11/2003
K. 51-258/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/11/2003
3-332/1 3-332/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 26/11/2003
3-332/3 3-332/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/2003
3-332/2 3-332/2 (PDF) Amendementen 4/12/2003
3-332/4 3-332/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 4/12/2003
3-332/5 3-332/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 5/12/2003
K. 51-258/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 8/12/2003
K. 51-258/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/12/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/10/2003   Indiening Doc. K. 51-258/1
7/11/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-258/4
13/11/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 20, p. 36-47 + nr. 21, p. 13
13/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-3/o1)
Integraal verslag nr. 21, p. 13-14
Doc. K. 51-258/6
13/11/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/11/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/11/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-332/1 3-332/1 (PDF)
26/11/2003   Verzending naar commissie: Justitie
4/12/2003   Inschrijving op agenda
5/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-26 Hand. 3-26 (PDF)
5/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o2) Hand. 3-26 Hand. 3-26 (PDF)
Doc. 3-332/5 3-332/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
26/11/2003   Verzending naar commissie
2/12/2003   Inschrijving op agenda
2/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de†T'†Serclaes
2/12/2003   Bespreking
3/12/2003   Inschrijving op agenda
3/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de†T'†Serclaes, Luc Willems
3/12/2003   Bespreking
3/12/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
3/12/2003   Aanneming na amendering
3/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-332/3 3-332/3 (PDF)
3/12/2003   Tekst aangenomen
geamendeerd
Doc. 3-332/4 3-332/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
5/12/2003   Overzending Doc. K. 51-258/7
9/12/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr.47
11/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 30, p. 42
11/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-4/o0)
Integraal verslag nr. 30, p. 49-50
Doc. K. 51-258/8
11/12/2003   Aanneming zonder amendering
11/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/12/2003   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2003   Bekendmaking (61689-61692)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/11/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 5/12/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 2/12/2003, 3/12/2003
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/12/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/11/2003 15 1/12/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 27/11/2003 60 10/2/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2003 29/12/2003 , blz 61689-61692

Kruispuntbank van de wetgeving