S. 3-2437 Dossierfiche K. 51-3081

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid
Regering G. Verhofstadt II  

duurzame ontwikkeling
consumentenvoorlichting
milieubescherming
productienorm
energieverbruik
EU-markt
nationale uitvoeringsmaatregel
commercialisering
Europese norm
consumptiegoederen
volksgezondheid
duurzame goederen
milieunorm

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3081/1 Wetsontwerp 17/4/2007
K. 51-3081/2 Verslag namens de commissie 23/4/2007
K. 51-3081/3 Tekst verbeterd door de commissie 23/4/2007
3-2437/1 3-2437/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2007
3-2437/2 3-2437/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-3081/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2437/3 3-2437/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/4/2007   Indiening Doc. K. 51-3081/1
23/4/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-3081/2
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 45-47
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 11
Doc. K. 51-3081/4
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
19/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/48 3-82/48 (PDF)
19/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/48 3-82/48 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2437/1 3-2437/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2437/3 3-2437/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Franco Seminara
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2437/2 3-2437/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/7/2007   Bekendmaking (37488-37496)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2007 5 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 20 15/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 10/7/2007 , blz 37488-37496

Kruispuntbank van de wetgeving