S. 3-2381 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet
Luc Van den Brande    Wouter Beke    Sabine de Bethune    Mia De Schamphelaere    Etienne Schouppe    Jan Steverlynck    Elke Tindemans    Hugo Vandenberghe    Marc Van Peel   

herziening van de grondwet
federale staat
institutionele hervorming
bevoegdheidsoverdracht
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bondsstaat
rechten van het individu
economische rechten
rechten van het kind
Koning en Koninklijke familie
verdeling van de bevoegdheden
gelijke behandeling van man en vrouw
begrotingscontrole
ambtenaar
overheidsapparaat
telefoon- en briefgeheim
criminaliteit
openbare orde
Rekenhof (BelgiŽ)
gemeentepolitie
Nederland
vreemdelingenrecht
onteigening
machtsconflict
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
openbaar vervoer
universele dienst
persvrijheid
rechtsvordering
Eerste Kamer
parlementszitting
tweekamerstelsel
overheidsfinanciŽn
judiciŽle hervorming
postdienst
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2381/1 3-2381/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/4/2007
3-2381/2 3-2381/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/4/2007   Indiening Doc. 3-2381/1 3-2381/1 (PDF)
12/4/2007   Inoverwegingneming
12/4/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/4/2007   Verzending naar commissie
27/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 27/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie