S. 3-2377 Dossierfiche                  

Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt II  

enquêtecommissie
grondwet
decentralisatie
rechten van de mens
overheidsapparaat
zittingsduur
persvrijheid
magistraat
minister
verzoekschrift
tuchtprocedure
eerbiediging van het privé-leven
telefoon- en briefgeheim
referendum
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
herziening van de grondwet
postdienst
institutionele hervorming
gewesten en gemeenschappen van België
rechtstreeks gekozen kamer
geestelijkheid
bevoegdheid van het Parlement
Eerste Kamer
verkiesbaarheid
taalgroep
strafverjaring
ratificatie van een overeenkomst
gerechtszitting
internationale rechtspraak
buitenlandse staatsburger
parlementszitting
tweekamerstelsel
Duitstalige Gemeenschap
constitutionele rechtspraak
evocatie
Rekenhof (België)
Grondwettelijk Hof (België)
parlementair onderzoek
universele dienst
scheiding tussen kerk en staat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2377/1 3-2377/1 (PDF) Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet 2/4/2007
3-2377/2 3-2377/2 (PDF) Amendementen 20/4/2007
3-2377/3 3-2377/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
3-2377/4 3-2377/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/4/2007   Indiening Doc. 3-2377/1 3-2377/1 (PDF)
2/4/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur
54 ontwerpen van verklaring tot herziening van de Grondwet zijn aangenomen
Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
2/4/2007   Verzending naar commissie
19/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille, Francis Delpérée
19/4/2007   Bespreking
20/4/2007   Inschrijving op agenda
20/4/2007   Bespreking
20/4/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd
20/4/2007   Aanneming na amendering
24/4/2007   Inschrijving op agenda
24/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-2377/3 3-2377/3 (PDF)
24/4/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2377/4 3-2377/4 (PDF)
27/4/2007   Door de Senaat voorgelegd ter publicatie
2/5/2007   Bekendmaking (23369-23375)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 19/4/2007, 20/4/2007, 24/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/5/2007, blz 23369-23375