S. 3-2361 Dossierfiche K. 51-2917

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
Regering G. Verhofstadt II  

overheidsapparaat
instelling van openbaar nut
rechtsvordering
universiteit
personeel op contractbasis
vakbond
overheidsadministratie
slachtoffer
arbeidsongeval
Fonds voor Arbeidsongevallen
arbeidsongeschiktheid
beroepsziekte
vergoeding
arbeidsongevallenverzekering
uitkering aan nabestaanden
geestelijkheid
afstamming
moederschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2917/1 Wetsontwerp 12/2/2007
K. 51-2917/2 Amendementen 15/3/2007
K. 51-2917/3 Verslag namens de commissie 20/3/2007
K. 51-2917/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/3/2007
K. 51-2917/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
3-2361/1 3-2361/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/4/2007
3-2361/2 3-2361/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
3-2361/3 3-2361/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/2/2007   Indiening Doc. K. 51-2917/1
20/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2917/3
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 20
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 276, p. 88-89
Doc. K. 51-2917/5
29/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
6/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/44 3-82/44 (PDF)
6/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/44 3-82/44 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2361/1 3-2361/1 (PDF)
4/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2361/3 3-2361/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/4/2007   Verzending naar commissie
11/4/2007   Inschrijving op agenda
11/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
11/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-2361/2 3-2361/2 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
14/6/2007   Bekendmaking (32254-32260)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/4/2007, 17/4/2007, 18/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/4/2007 5 16/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/4/2007 20 30/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/5/2007 14/6/2007 , blz 32254-32260

Kruispuntbank van de wetgeving