S. 3-2346 Dossierfiche K. 51-3016

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 39/20, 39/79, en 39/81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt II  

asielzoeker
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
familiemigratie
Akkoord van Schengen
buitengrens van de EU
politiek asiel
EU-onderdaan
Europa van de burgers
politiecontrole
vrij verkeer van programma's
nationale uitvoeringsmaatregel
gezin
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3016/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2007
3-2346/1 3-2346/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/3/2007
3-2346/2 3-2346/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2007
3-2346/3 3-2346/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/3/2007   Splitsing Doc. K. 51-2845/3
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 273, p. 45-59
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-17/o17)
Integeaal verslag nr. 274, p. 34-35
Doc. K. 51-3016/1
22/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
23/3/2007   Overzending Doc. 3-2346/1 3-2346/1 (PDF)
23/3/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-1/o8) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2346/3 3-2346/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/3/2007   Verzending naar commissie
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
10/4/2007   Bespreking
10/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
10/4/2007   Aanneming zonder amendering
10/4/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2346/2 3-2346/2 (PDF)
12/4/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
4/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2007   Bekendmaking (25768-25769)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/2007 10/5/2007 , blz 25768-25769

Kruispuntbank van de wetgeving