S. 3-2147 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet
Joris Van Hauthem    Yves Buysse    Jurgen Ceder    Frank Creyelman    Nele Jansegers    Anke Van dermeersch    Karim Van Overmeire    Wim Verreycken   

naturalisatie
stemrecht
nationaliteit
EU-onderdaan
politieke rechten
herziening van de grondwet
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2147/1 3-2147/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 20/3/2007
3-2147/2 3-2147/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2007   Indiening Doc. 3-2147/1 3-2147/1 (PDF)
22/3/2007   Inoverwegingneming
22/3/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/3/2007   Verzending naar commissie
27/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 27/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving