S. 3-2138 Dossierfiche                  

Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Regering G. Verhofstadt II  

openbaarheid van het bestuur
rechten van het individu
witwassen van geld
geheime dienst
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
toegang tot de informatie
eerbiediging van het privť-leven
staatsveiligheid
bankgeheim
beroepsgeheim
telefoon- en briefgeheim
informatieverwerkend systeem
vertrouwelijkheid
gerechtelijk onderzoek
huiszoeking
telecommunicatie
terrorisme
verzamelen van gegevens
politie
informatienetwerk
informatiebron

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2138/1 3-2138/1 (PDF) Wetsontwerp 21/3/2007
3-2138/2 3-2138/2 (PDF) Amendementen 17/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2007   Indiening Doc. 3-2138/1 3-2138/1 (PDF)
21/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
21/3/2007   Verzending naar commissie
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
27/3/2007   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Regeling der werkzaamheden
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Niet behandeld
24/4/2007   Inschrijving op agenda
24/4/2007   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 27/3/2007, 10/4/2007, 17/4/2007

Kruispuntbank van de wetgeving