S. 3-2138 Dossierfiche                  

Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Regering G. Verhofstadt II  

vertrouwelijkheid
gerechtelijk onderzoek
huiszoeking
telecommunicatie
terrorisme
verzamelen van gegevens
politie
informatienetwerk
informatiebron
openbaarheid van het bestuur
rechten van het individu
witwassen van geld
geheime dienst
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
toegang tot de informatie
eerbiediging van het privť-leven
staatsveiligheid
bankgeheim
beroepsgeheim
telefoon- en briefgeheim
informatieverwerkend systeem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2138/1 3-2138/1 (PDF) Wetsontwerp 21/3/2007
3-2138/2 3-2138/2 (PDF) Amendementen 17/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2007   Indiening Doc. 3-2138/1 3-2138/1 (PDF)
21/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
21/3/2007   Verzending naar commissie
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
27/3/2007   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Regeling der werkzaamheden
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Niet behandeld
24/4/2007   Inschrijving op agenda
24/4/2007   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 27/3/2007, 10/4/2007, 17/4/2007