S. 3-2112 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren
Amina Derbaki Sbaï    Mimount Bousakla    Pierre Galand    Marie-Hélène Crombé-Berton    Josy Dubié   

herziening van de grondwet
verhouding kerk-staat
scheiding tussen kerk en staat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2112/1 3-2112/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 8/3/2007
3-2112/2 3-2112/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/3/2007   Indiening Doc. 3-2112/1 3-2112/1 (PDF)
15/3/2007   Inoverwegingneming
15/3/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/3/2007   Verzending naar commissie
15/3/2007   Einde behandeling
27/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 27/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd