S. 3-2004 Dossierfiche K. 51-2793

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
Thierry Giet   Martine Taelman   Philippe Monfils   Walter Muls  

wapenhandel
persoonlijk wapen
handvuurwapens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2793/1 Wetsvoorstel 7/12/2006
K. 51-2793/2 Amendementen 7/12/2006
K. 51-2793/3 Amendementen 13/12/2006
K. 51-2793/4 Verslag namens de commissie 19/12/2006
K. 51-2793/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2006
3-2004/1 3-2004/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/12/2006
3-2004/2 3-2004/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-2004/3 3-2004/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/12/2006   Indiening Doc. K. 51-2793/1
7/12/2006   Inoverwegingneming
7/12/2006   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 249, p. 7-8
19/12/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2793/4
20/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 254, p. 54
20/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o1)
Integraal verslag nr. 255, p. 15
Doc. K. 51-2793/5
20/12/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/12/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/12/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2004/1 3-2004/1 (PDF)
21/12/2006   Verzending naar commissie: Justitie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
23/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o2) Hand. 3-197 Hand. 3-197 (PDF)
Doc. 3-2004/3 3-2004/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/12/2006   Verzending naar commissie
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
22/12/2006   Bespreking
22/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o1)
22/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2004/2 3-2004/2 (PDF)
23/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/1/2007   Bekrachtiging en afkondiging
1/2/2007   Bekendmaking (5391-5392)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/12/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/12/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/12/2006 15 22/1/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/12/2006 60 16/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/1/2007 1/2/2007 , blz 5391-5392

Kruispuntbank van de wetgeving