S. 3-1987 Dossierfiche K. 51-2774

Ontwerp van programmawet (II)
Regering G. Verhofstadt II  

vergoeding
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
magistraat
strafprocedure
geweld
economische steun
steunverleningsbeleid
nationale boekhouding
verbeurdverklaring van goederen
rechtsbijstand
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
gerechtskosten
rijksbegroting
overheidsboekhouding
psychiatrische inrichting
strafgevangenis
delegatie van bevoegdheid
openbaar ministerie
gerechtelijke expertise
slachtoffer
programmawet
beslag op bezittingen
seksueel misdrijf
slachtofferhulp
regionale financiŽn
Rekenhof (BelgiŽ)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2774/1 Wetsontwerp 27/11/2006
K. 51-2774/2 Amendement ingediend in de commissie 8/12/2006
K. 51-2774/3 Tekst aangenomen door de commissies 15/12/2006
K. 51-2774/4 Verslag namens de commissie 18/12/2006
3-1987/1 3-1987/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/2006
K. 51-2774/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2006
3-1987/2 3-1987/2 (PDF) Amendementen 21/12/2006
3-1987/3 3-1987/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1987/4 3-1987/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1987/5 3-1987/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
27/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2774/1
7/12/2006   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 249, p. 8
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
15/12/2006   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-2774/3
19/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 251, p. 1-53 + nr. 252, p. 1-54
20/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 253 , p. 1-48 + nr. 254, p. 2-54
20/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-25/o20)
Integraal verslag nr. 255, p. 15
Doc. K. 51-2774/5
  Commissie: Justitie
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
13/12/2006   Regeling der werkzaamheden
19/12/2006   Inschrijving op agenda
19/12/2006   Bespreking
19/12/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2006   Inschrijving op agenda
20/12/2006   Overzending Doc. 3-1987/1 3-1987/1 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie: Justitie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
23/12/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
23/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-18/o0) Hand. 3-197 Hand. 3-197 (PDF)
Doc. 3-1987/5 3-1987/5 (PDF)
23/12/2006   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-1987/3 3-1987/3 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-4/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-1987/4 3-1987/4 (PDF)
23/12/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2006   Bekendmaking (75262-75265)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2006, 20/12/2006
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 13/12/2006, 19/12/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006, 22/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2006, 22/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2006 28/12/2006 , blz 75262-75265

Kruispuntbank van de wetgeving