S. 3-1892 Dossierfiche                  

Onderzoek van de subsidiariteit : Voorstel van Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken
commissie voor de Justitie  

subsidiariteitsbeginsel
huwelijk
evenredigheidsbeginsel
echtscheiding
huwelijksrecht
Raad van de Europese Unie
internationaal privaatrecht
verordening (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1892/2 3-1892/2 (PDF) Besluit van de commissie 8/11/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2006   Indiening Doc. 3-1892/2 3-1892/2 (PDF)
7/11/2006   Verzending naar commissie: Justitie
8/11/2006   Inschrijving op agenda
9/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0)
Besluit van de commissie aangenomen.
Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
9/11/2006   Aanneming zonder amendering
9/11/2006   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
7/11/2006   Verzending naar commissie
7/11/2006   Inschrijving op agenda
7/11/2006   Niet behandeld
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
8/11/2006   Bespreking
8/11/2006   Aanneming van het besluit
het besluit is eenparig aangenomen (9 stemmen)
8/11/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
9/11/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 9/11/2006
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 8/11/2006

Kruispuntbank van de wetgeving