S. 3-1837 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 23bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met het oog op de invoering van een permanente deeltijdse arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen
Jan Steverlynck   

cumulatie van inkomsten
zelfstandig beroep
maatschappelijke positie
herintreding
delegatie van bevoegdheid
moederschapsuitkering
deeltijdarbeid
arbeidsongeschiktheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1837/1 3-1837/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/9/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/9/2006   Indiening Doc. 3-1837/1 3-1837/1 (PDF)
12/10/2006   Inoverwegingneming
12/10/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd