S. 3-1640 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen
Francis Delpérée   

herziening van de grondwet
afgevaardigde
kandidaat
landelijke verkiezing
mandaat
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1640/1 3-1640/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 28/3/2006
3-1640/2 3-1640/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2006   Indiening Doc. 3-1640/1 3-1640/1 (PDF)
30/3/2006   Inoverwegingneming
30/3/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/3/2006   Verzending naar commissie
27/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 27/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie