S. 3-1608 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, § 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs
Amina Derbaki Sbaï    Marie-Hélène Crombé-Berton    Jean-Marie Happart    Josy Dubié    Pierre Galand   

voortgezet onderwijs
herziening van de grondwet
openbaar onderwijs
filosofie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1608/1 3-1608/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 1/2/2006
3-1608/2 3-1608/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/3/2006   Indiening Doc. 3-1608/1 3-1608/1 (PDF)
16/3/2006   Inoverwegingneming
16/3/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/3/2006   Verzending naar commissie
27/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 27/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie