S. 3-1494 Dossierfiche K. 51-2099

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1į, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeerstelling
Regering G. Verhofstadt II  

bedrijfsvoertuig
voertuigenbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2099/1 Ontwerp van bijzondere wet 22/11/2005
K. 51-2099/2 Verslag namens de commissie 15/12/2005
3-1494/1 3-1494/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/12/2005
K. 51-2099/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/2005
3-1494/2 3-1494/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1494/3 3-1494/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2005   Indiening Doc. K. 51-2099/1
1/12/2005   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 173, p. 112-113
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/12/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2099/2
21/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 182, p. 1-40 + nr. 183, p. 1-63 + nr. 184, p. 9-10
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 184, p. 13-14
Doc. K. 51-2099/3
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
14/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Overzending Doc. 3-1494/1 3-1494/1 (PDF)
21/12/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-1/o1) Hand. 3-144 Hand. 3-144 (PDF)
Doc. 3-1494/3 3-1494/3 (PDF)
23/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
21/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1494/2 3-1494/2 (PDF)
23/12/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2005   Bekendmaking (57396-57397)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2005, 21/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2005, 22/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2005 30/12/2005 , blz 57396-57397

Kruispuntbank van de wetgeving