S. 3-1491 Dossierfiche K. 51-2055

Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit
Regering G. Verhofstadt II  

gerechtelijk onderzoek
georganiseerde misdaad
strafprocedure
terrorisme
politie
gerechtelijke vervolging
rechter
jurisdictiebevoegdheid
rechten van het individu
rechtsvordering
openbaar ministerie
eerbiediging van het privť-leven
bankgeheim
misdaadbestrijding
telefoon- en briefgeheim

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2055/1 Wetsontwerp 28/10/2005
K. 51-2055/2 Amendementen 6/12/2005
K. 51-2055/3 Amendementen 7/12/2005
K. 51-2055/4 Amendementen 13/12/2005
K. 51-2055/5 Verslag namens de commissie 16/12/2005
K. 51-2055/6 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2005
3-1491/2 3-1491/2 (PDF) Amendementen 18/12/2005
K. 51-2055/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/12/2005
K. 51-2055/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2005
3-1491/1 3-1491/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/12/2005
3-1491/3 3-1491/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2005
3-1491/4 3-1491/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
28/10/2005   Indiening Doc. K. 51-2055/1
10/11/2005   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 168, p. 67-68
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
16/12/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2055/5
20/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 180, p. 1-41 + nr. 181, p. 1-67
20/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-8/o37)
Integraal verslag nr. 181, p. 67-68
Doc. K. 51-2055/8
  Commissie: Justitie
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens, Luc Willems
13/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Beslissing om tot hoorzittingen over te gaan
16/12/2005   Inschrijving op agenda
16/12/2005   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse balies
16/12/2005   Hoorzitting met een vertegenwoorder van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
16/12/2005   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van het Syndicat des Avocats pour la Dťmocratie
16/12/2005   Hoorzitting met mevrouw Boribon, algemeen secretaris van de scrl "Les journaux francophones belges"
16/12/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Algemene vereniging van Beroepsjournalisten van BelgiŽ
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Overzending
21/12/2005   Verzending naar commissie: Justitie
23/12/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
23/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-144 Hand. 3-144 (PDF)
23/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-144 Hand. 3-144 (PDF)
23/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-4/o18) Hand. 3-144 Hand. 3-144 (PDF)
Doc. 3-1491/4 3-1491/4 (PDF)
23/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens, Luc Willems
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o2)
21/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1491/3 3-1491/3 (PDF)
23/12/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2005   Bekendmaking (57397-57406)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/12/2005
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 13/12/2005, 16/12/2005, 20/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2005 30/12/2005 , blz 57397-57406

Kruispuntbank van de wetgeving