S. 3-1413 Dossierfiche                  

Cameratoezicht
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

politie
eerbiediging van het privť-leven
beveiliging en bewaking
videobewaking
werkplek
misdaadbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1413/1 3-1413/1 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/10/2005   Indiening
25/10/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/10/2005   Verzending naar commissie
25/10/2005   Inschrijving op agenda
25/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
25/10/2005   Hoorzitting met de heer Jan Cappelle, directie Private Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken
25/10/2005   Hoorzitting met mevrouw Bea Vosse, adviseur, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid
25/10/2005   Gedachtewisseling
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Hoorzitting met de heer Michel Parisse, voorzitter van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Hoorzitting met de heer Nicholas Paelinck, korpschef van de politiezone Westkust
16/11/2005   Hoorzitting met de heer Alain Linners, juridische dienst van de federale politie
16/11/2005   Gedachtewisseling
22/11/2005   Inschrijving op agenda
22/11/2005   Hoorzitting met de heer Paul Pataer, bestuurder, Liga voor Mensenrechten
22/11/2005   Hoorzitting met de heer Julien Pieret, voorzitter van de commissie Justitie van de Ligue des droits de l'homme
22/11/2005   Gedachtewisseling
22/11/2005   Regeling der werkzaamheden
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de federale politie
29/11/2005   Gedachtewisseling
30/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Hoorzitting met professor De Hert, Vrije Universiteit Brussel
30/11/2005   Gedachtewisseling
6/12/2005   Inschrijving op agenda
6/12/2005   Regeling der werkzaamheden
10/1/2006   Inschrijving op agenda
10/1/2006   Regeling der werkzaamheden
10/1/2006   Bespreking
17/1/2006   Inschrijving op agenda
17/1/2006   Hoorzitting met de heer Johan De Becker, korpschef van de politiezone Brussel-West
17/1/2006   Hoorzitting met de heer Freddy Carlier, korpschef van de politiezone Gent
17/1/2006   Gedachtewisseling
31/1/2006   Inschrijving op agenda
31/1/2006   Bespreking
7/2/2006   Inschrijving op agenda
7/2/2006   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
7/2/2006   Gedachtewisseling
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Uitgesteld
21/2/2006   Inschrijving op agenda
21/2/2006   Regeling der werkzaamheden
7/3/2006   Inschrijving op agenda
7/3/2006   Hoorzitting met de heer Paolo De Francesco, diensthoofd van de dienst Mensenhandel, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
7/3/2006   Gedachtewisseling
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Bespreking
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Regeling der werkzaamheden
18/4/2006   Inschrijving op agenda
18/4/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1413/1 3-1413/1 (PDF)
18/4/2006   Regeling van de werkzaamheden
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/10/2005, 8/11/2005, 16/11/2005, 22/11/2005, 29/11/2005, 30/11/2005, 6/12/2005, 10/1/2006, 17/1/2006, 31/1/2006, 7/2/2006, 21/2/2006, 7/3/2006, 14/3/2006, 28/3/2006, 18/4/2006

Kruispuntbank van de wetgeving