S. 3-1284 Dossierfiche K. 51-2614

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie
Margriet Hermans    Stťphanie Anseeuw   

audiovisuele productie
film
belastingaftrek
filmindustrie
vennootschapsbelasting
steun aan ondernemingen
televisie
fiscale stimulans
filmproductie
jeugdbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1284/1 3-1284/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/7/2005
3-1284/2 3-1284/2 (PDF) Amendementen 21/6/2006
3-1284/3 3-1284/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/6/2006
3-1284/4 3-1284/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/6/2006
3-1284/5 3-1284/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 6/7/2006
K. 51-2614/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/7/2006
K. 51-2614/2 Verslag namens de commissie 31/10/2006
K. 51-2614/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 9/11/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/7/2005   Indiening Doc. 3-1284/1 3-1284/1 (PDF)
7/7/2005   Inoverwegingneming
7/7/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/6/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-174 Hand. 3-174 (PDF)
6/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-174 Hand. 3-174 (PDF)
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
Doc. 3-1284/5 3-1284/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/7/2005   Verzending naar commissie
12/10/2005   Inschrijving op agenda
12/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
12/10/2005   Bespreking
18/1/2006   Inschrijving op agenda
18/1/2006   Bespreking
7/6/2006   Inschrijving op agenda
7/6/2006   Bespreking
14/6/2006   Inschrijving op agenda
14/6/2006   Niet behandeld
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Bespreking
21/6/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
21/6/2006   Aanneming na amendering
21/6/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1284/3 3-1284/3 (PDF)
21/6/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1284/4 3-1284/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2614/1
31/10/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2614/2
9/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 240, p. 43-44
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 240, p. 65
Doc. K. 51-2614/3
9/11/2006   Aanneming zonder amendering
9/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
27/12/2006   Bekendmaking (74680)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/7/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 12/10/2005, 18/1/2006, 7/6/2006, 21/6/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/11/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 7/7/2006 60 11/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/12/2006 27/12/2006 , blz 74680

Kruispuntbank van de wetgeving