S. 3-1210 Dossierfiche K. 51-1310

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 et 1395 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt II  

judiciŽle rechtspraak
jurisdictiebevoegdheid
akkoordprocedure
schuldenlast
financiŽle solvabiliteit
arbeidsrechtspraak
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1310/1 Wetsontwerp 28/7/2004
K. 51-1310/2 Amendementen 2/2/2005
K. 51-1310/3 Amendement 22/2/2005
K. 51-1310/4 Amendementen 14/4/2005
K. 51-1310/5 Amendementen 20/4/2005
K. 51-1310/6 Verslag namens de commissie 20/5/2005
K. 51-1310/7 Tekst aangenomen door de commissie 20/5/2005
K. 51-1310/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 26/5/2005
K. 51-1310/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/5/2005
3-1210/1 3-1210/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/5/2005
3-1210/2 3-1210/2 (PDF) Amendementen 6/7/2005
3-1210/3 3-1210/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/10/2005
3-1210/4 3-1210/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/10/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
28/7/2004   Indiening Doc. K. 51-1310/1
20/5/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1309/12
26/5/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 141, p. 27-73 + nr. 142, p. 15-16
26/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-41/o3)
Integraal verslag nr. 142, p. 16
Doc. K. 51-1310/9
26/5/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/5/2005   Overzending Doc. 3-1210/1 3-1210/1 (PDF)
27/5/2005   Verzending naar commissie: Justitie
14/10/2005   Inschrijving op agenda
20/10/2005   Algemene bespreking Hand. 3-130 Hand. 3-130 (PDF)
20/10/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-130 Hand. 3-130 (PDF)
27/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-22/o0) Hand. 3-131 Hand. 3-131 (PDF)
Doc. 3-1210/4 3-1210/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
27/5/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Niet behandeld
5/7/2005   Inschrijving op agenda
5/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems, Fauzaya Talhaoui
5/7/2005   Bespreking
6/7/2005   Inschrijving op agenda
6/7/2005   Niet behandeld
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-3/o0)
12/7/2005   Aanneming zonder amendering
12/10/2005   Inschrijving op agenda
12/10/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1210/3 3-1210/3 (PDF)
27/10/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
13/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
21/12/2005   Bekendmaking (54540-54541)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/5/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/10/2005, 27/10/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/7/2005, 12/7/2005, 12/10/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/12/2005 21/12/2005 , blz 54540-54541

Kruispuntbank van de wetgeving