S. 3-1166 Dossierfiche K. 51-1444

Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen
Regering G. Verhofstadt II  

plaatselijke overheid
sociale bijdrage
sociale zekerheid
ambtenaar
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
overheidsapparaat
personeel op contractbasis
pensioenregeling
betaalde vakantie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1444/1 Wetsontwerp 18/11/2004
K. 51-1444/2 Erratum 22/11/2004
K. 51-1444/3 Verslag namens de commissie 10/12/2004
K. 51-1444/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 1/2/2005
K. 51-1444/5 Belangenconflict - Verslag 1/2/2005
K. 51-1444/6 Advies van de Raad van State 16/2/2005
K. 51-1444/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/2005
3-1166/1 3-1166/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/5/2005
3-1166/2 3-1166/2 (PDF) Amendementen 4/5/2005
3-1166/3 3-1166/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/5/2005
3-1166/4 3-1166/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 2/6/2005
3-1166/5 3-1166/5 (PDF) Verslag namens de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 2/6/2005
3-1166/6 3-1166/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 2/6/2005
3-1166/7 3-1166/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 2/6/2005
K. 51-1444/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 6/6/2005
K. 51-1444/9 Verslag namens de commissie 23/6/2005
K. 51-1444/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/6/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1444/1
2/12/2004   Mededeling belangenconflict
Integraal verslag nr. 97, p. 8-9
10/12/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1444/3
1/2/2005   Belangenconflict (bepsreking verslag overleg)
Integraal verslag nr. 116, p. 43-47
Doc. K. 51-1444/5
4/2/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 03/02/2005 nr. 116, p. 47 + nr. 117 p. 58
11/2/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1444/6
28/4/2005   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 132, p. 33-36
28/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 22-46 + p. 53
28/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+76/-31/o7)
Integraal verslag nr. 133, p. 53-54
Doc. K. 51-1444/7
28/4/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/5/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1166/1 3-1166/1 (PDF)
2/5/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/5/2005   Inschrijving op agenda
26/5/2005   Algemene bespreking Hand. 3-113 Hand. 3-113 (PDF)
26/5/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Terugzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
2/6/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1166/4 3-1166/4 (PDF)
2/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
2/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
2/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-3/o16) Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
Doc. 3-1166/7 3-1166/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
2/5/2005   Verzending naar commissie
4/5/2005   Inschrijving op agenda
4/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
4/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
4/5/2005   Aanneming zonder amendering
18/5/2005   Inschrijving op agenda
18/5/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1166/3 3-1166/3 (PDF)
17/5/2005   Opschorting termijn
convocatie POC
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
2/6/2005   Terugzending naar commissie
2/6/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o4)
2/6/2005   Aanneming na amendering
2/6/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1166/5 3-1166/5 (PDF)
2/6/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1166/6 3-1166/6 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
2/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1444/8
8/6/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1444/9
23/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 148, p. 28-29
23/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-0/o17)
Integraal verslag nr. 149, p. 49-50
Doc. K. 51-1444/10
23/6/2005   Aanneming zonder amendering
23/6/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
6/10/2005   Bekendmaking (43084-43086)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/5/2005, 2/6/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/5/2005, 18/5/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 2/6/2005
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/6/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/4/2005 7 6/5/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2005 30 1/6/2005
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2005 16
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2005 16 6/6/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2005 16
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/9/2005 6/10/2005, blz 43084-43086