S. 3-1164 Dossierfiche K. 51-1646

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
griffies en parketten
Phenix
rechterlijke macht
judiciŽle hervorming
hogere rechtspraak
toepassing van informatica
informatieverwerkend systeem
informatiesysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1646/1 Wetsontwerp 7/3/2005
K. 51-1646/2 Verslag namens de commissie 25/4/2005
K. 51-1646/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/2005
3-1164/1 3-1164/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/4/2005
K. 51-1646/3 Aanvullend verslag 29/4/2005
3-1164/2 3-1164/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/5/2005
3-1164/3 3-1164/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/6/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
7/3/2005   Indiening Doc. K. 51-1646/1
24/3/2005   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 125, p. 40
21/4/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1645/4
21/4/2005   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 130
27/4/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1645/7
28/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 7-10
28/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+100/-0/o14)
Integraal verslag nr. 133, p. 52
Doc. K. 51-1646/4
28/4/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/4/2005   Overzending Doc. 3-1164/1 3-1164/1 (PDF)
29/4/2005   Verzending naar commissie: Justitie
26/5/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-114 Hand. 3-114 (PDF)
2/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-114 Hand. 3-114 (PDF)
2/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o7) Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
Doc. 3-1164/3 3-1164/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
29/4/2005   Verzending naar commissie
17/5/2005   Inschrijving op agenda
17/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
17/5/2005   Bespreking
17/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
17/5/2005   Aanneming zonder amendering
17/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1164/2 3-1164/2 (PDF)
2/6/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/8/2005   Bekrachtiging en afkondiging
1/9/2005   Bekendmaking (38312-38313)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/6/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2005 1/9/2005 , blz 38312-38313

Kruispuntbank van de wetgeving