S. 3-1163 Dossierfiche K. 51-1645

Wetsontwerp tot oprichting van het informatiesysteem Phenix
Regering G. Verhofstadt II  

toepassing van informatica
griffies en parketten
informatieverwerkend systeem
rechterlijke macht
rechtsstelsel
gerechtelijke achterstand
eerbiediging van het privť-leven
rechtsvordering
datatransmissie
gegevensverwerking
elektronisch document management
toegang tot de informatie
gegevensbescherming
gegevensbank
jurisprudentie
strafblad
officiŽle statistiek
delegatie van bevoegdheid
judiciŽle hervorming
informatiesysteem
doorgeven van informatie
elektronische overheid
Phenix
informatiebeveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1645/1 Wetsontwerp 7/3/2005
K. 51-1645/2 Amendementen 22/3/2005
K. 51-1645/3 Amendementen 13/4/2005
K. 51-1645/4 Verslag namens de commissie 21/4/2005
K. 51-1645/5 Tekst aangenomen door de commissie 21/4/2005
K. 51-1645/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 26/4/2005
K. 51-1645/7 Aanvullend verslag 27/4/2005
K. 51-1645/8 Tekst aangenomen door de commissie 27/4/2005
K. 51-1645/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/2005
3-1163/1 3-1163/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/5/2005
3-1163/2 3-1163/2 (PDF) Amendementen 17/5/2005
3-1163/3 3-1163/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/5/2005
3-1163/4 3-1163/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 17/5/2005
3-1163/5 3-1163/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 2/6/2005
K. 51-1645/10 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 6/6/2005
K. 51-1645/11 Verslag namens de commissie 7/7/2005
K. 51-1645/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/3/2005   Indiening Doc. K. 51-1645/1
21/4/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1645/4
21/4/2005   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 130
27/4/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1645/7
28/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 7-10
28/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o14)
Integraal verslag nr. 133, p. 52
Hand. 3-110 Hand. 3-110 (PDF)
Doc. K. 51-1645/9
28/4/2005   Aanneming na amendering door commissie
19/4/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/24 3-82/24 (PDF)
19/4/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/24 3-82/24 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/5/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1163/1 3-1163/1 (PDF)
3/5/2005   Verzending naar commissie: Justitie
26/5/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
2/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o16) Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
Doc. 3-1163/5 3-1163/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/5/2005   Verzending naar commissie
17/5/2005   Inschrijving op agenda
17/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
17/5/2005   Bespreking
17/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o2)
17/5/2005   Aanneming na amendering
17/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1163/3 3-1163/3 (PDF)
17/5/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1163/4 3-1163/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
2/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1645/10
7/7/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1645/11
13/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 155, p. 21-22
13/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o16)
Integraal verslag nr. 155, p. 40-41
Doc. K. 51-1645/12
13/7/2005   Aanneming zonder amendering
13/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2005   Bekrachtiging en afkondiging
1/9/2005   Bekendmaking (38305-38312)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/6/2005
Commissie: Justitie
Geamendeerd 17/5/2005
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/4/2005 5 4/5/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/5/2005 30 2/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2005 1/9/2005, blz 38305-38312