S. 3-1137 Dossierfiche K. 51-1559

Wetsontwerp tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen
Regering G. Verhofstadt II  

toegang tot de rechter
strafsanctie
jeugdcriminaliteit
eerbiediging van het privé-leven
verzwarende omstandigheid
jongere
bedelarij
vondeling
verwantschap
kinderbescherming
misbruik van vertrouwen
rechtspraak voor minderjarigen
minderjarigheid
kinderarbeid
strafrecht
strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1559/1 Wetsontwerp 14/1/2005
K. 51-1559/2 Amendementen 16/3/2005
K. 51-1559/3 Amendementen 22/3/2005
K. 51-1559/4 Verslag namens de commissie 19/4/2005
K. 51-1559/5 Tekst aangenomen door de commissie 19/4/2005
K. 51-1559/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/4/2005
3-1137/1 3-1137/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 27/4/2005
3-1137/2 3-1137/2 (PDF) Amendementen 3/5/2005
3-1137/3 3-1137/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/5/2005
3-1137/4 3-1137/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 10/5/2005
3-1137/5 3-1137/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 2/6/2005
K. 51-1559/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 6/6/2005
K. 51-1559/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/1/2005   Indiening Doc. K. 51-1559/1
19/4/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1559/4
21/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 14-25
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o3)
Integraal verslag nr. 131, p. 39
Doc. K. 51-1559/6
21/4/2005   Aanneming na amendering door commissie
17/2/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/22 3-82/22 (PDF)
17/2/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/22 3-82/22 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/4/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1137/1 3-1137/1 (PDF)
27/4/2005   Verzending naar commissie: Justitie
26/5/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-114 Hand. 3-114 (PDF)
2/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-1/o2) Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
Doc. 3-1137/5 3-1137/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
27/4/2005   Verzending naar commissie
3/5/2005   Inschrijving op agenda
3/5/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
3/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
3/5/2005   Bespreking
10/5/2005   Inschrijving op agenda
10/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
10/5/2005   Aanneming na amendering
10/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1137/3 3-1137/3 (PDF)
10/5/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1137/4 3-1137/4 (PDF)
17/5/2005   Opschorting termijn
convocatie
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
20/5/2005   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
2/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1559/7
30/6/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 44
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o3)
Integraal verslag nr. 153, p. 60
Doc. K. 51-1559/8
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
7/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2005   Bekrachtiging en afkondiging
2/9/2005   Bekendmaking (38462-38464)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/6/2005
Commissie: Justitie
Geamendeerd 3/5/2005, 10/5/2005
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2005 5 27/4/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 28/4/2005 25 23/5/2005
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 28/4/2005 6
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 28/4/2005 21 9/6/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 28/4/2005 21
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2005 2/9/2005 , blz 38462-38464

Kruispuntbank van de wetgeving