S. 3-1127 Dossierfiche K. 51-1960

Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
strafrechtspraak
rechtsvordering
taalgebruik
openbaar ministerie
strafvermindering
opschorting van de straf
gedetineerde
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf
magistraat
strafprocedure
gevangenisstraf
vervangende straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1127/1 3-1127/1 (PDF) Wetsontwerp 20/4/2005
3-1127/2 3-1127/2 (PDF) Amendementen 7/6/2005
3-1127/3 3-1127/3 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 14/6/2005
3-1127/4 3-1127/4 (PDF) Amendementen 29/6/2005
3-1127/5 3-1127/5 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2005
3-1127/6 3-1127/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 12/7/2005
K. 51-1960/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/2005
K. 51-1960/2 Amendementen 17/1/2006
K. 51-1960/3 Amendementen 24/1/2006
K. 51-1960/4 Amendementen 31/1/2006
K. 51-1960/5 Amendementen 8/2/2006
K. 51-1960/6 Amendementen 8/2/2006
K. 51-1960/7 Amendementen 7/3/2006
K. 51-1960/8 Amendement 14/3/2006
K. 51-1960/9 Verslag namens de commissie 24/3/2006
K. 51-1960/10 Tekst aangenomen door de commissie 24/3/2006
K. 51-1960/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 30/3/2006
3-1127/7 3-1127/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 31/3/2006
3-1127/8 3-1127/8 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2006
3-1127/9 3-1127/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/5/2006
3-1127/10 3-1127/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/5/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/4/2005   Indiening Doc. 3-1127/1 3-1127/1 (PDF)
20/4/2005   Verzending naar commissie: Justitie
7/7/2005   Inschrijving op agenda
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o20) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/4/2005   Verzending naar commissie
3/5/2005   Inschrijving op agenda
3/5/2005   Uitgesteld
10/5/2005   Inschrijving op agenda
10/5/2005   Uitgesteld
17/5/2005   Inschrijving op agenda
17/5/2005   Niet behandeld
24/5/2005   Inschrijving op agenda
24/5/2005   Niet behandeld
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Niet behandeld
7/6/2005   Inschrijving op agenda
7/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
7/6/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
14/6/2005   Inschrijving op agenda
14/6/2005   Bespreking
15/6/2005   Inschrijving op agenda
15/6/2005   Bespreking
21/6/2005   Inschrijving op agenda
21/6/2005   Hoorzitting met voorzitters van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling
21/6/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de justitiehuizen
21/6/2005   Hoorzitting met de heer John Vanacker, directeur-generaal van de dienst "Uitvoering van straffen en maatregelen"
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Hoorzitting met de heer DaniŽl Martin, directeur van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Bespreking
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Bespreking
29/6/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o3)
29/6/2005   Aanneming na amendering
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1127/5 3-1127/5 (PDF)
12/7/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1127/6 3-1127/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1960/1
24/3/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2170/10
29/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 199, p. 1-53
30/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 202, p. 44-47
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-0/o21)
Integraal verslag nr. 202, p. 49-50
Doc. K. 51-1960/11
30/3/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
31/3/2006   Overzending Doc. 3-1127/7 3-1127/7 (PDF)
31/3/2006   Verzending naar commissie: Justitie
27/4/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1127/9 3-1127/9 (PDF)
4/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-161 Hand. 3-161 (PDF)
4/5/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-161 Hand. 3-161 (PDF)
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o10) Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
Doc. 3-1127/10 3-1127/10 (PDF)
31/3/2006   Verzending naar commissie
18/4/2006   Inschrijving op agenda
18/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
18/4/2006   Bespreking
18/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
18/4/2006   Aanneming zonder amendering
18/4/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1127/8 3-1127/8 (PDF)
4/5/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
17/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
15/6/2006   Bekendmaking (30477-30487)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/7/2005
Commissie: Justitie
Geamendeerd 7/6/2005, 14/6/2005, 15/6/2005, 21/6/2005, 22/6/2005, 28/6/2005, 29/6/2005, 12/7/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2006, 30/3/2006
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/5/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/4/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/5/2006 15/6/2006 , blz 30477-30487

Kruispuntbank van de wetgeving