S. 3-1045 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet
Wim Verreycken   

herziening van de grondwet
hogere klasse

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1045/1 3-1045/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 18/2/2005
3-1045/2 3-1045/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2005   Indiening Doc. 3-1045/1 3-1045/1 (PDF)
24/2/2005   Inoverwegingneming
24/2/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/2/2005   Verzending naar commissie
27/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 27/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie