S. 2-838 Dossierfiche K. 50-1536

Wetsontwerp houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996
Regering G. Verhofstadt I  

ratificatie van een overeenkomst
Europees Sociaal Handvest

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-838/1 2-838/1 (PDF) Wetsontwerp 9/7/2001
2-838/2 2-838/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/2001
K. 50-1536/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/11/2001
K. 50-1536/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2001   Indiening Doc. 2-838/1 2-838/1 (PDF)
9/7/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/11/2001   Inschrijving op agenda
29/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
29/11/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
29/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o1) Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/7/2001   Verzending naar commissie
10/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
10/10/2001   Bespreking
13/11/2001   Inschrijving op agenda
13/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
13/11/2001   Aanneming zonder amendering
13/11/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
29/11/2001   Overzending Doc. K. 50-1536/1
5/12/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 453
18/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 40-41
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 58
Doc. K. 50-1536/2
20/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2004   Bekendmaking (37404-37434)
29/6/2015   Erratum (37198)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/11/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 10/10/2001, 13/11/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2001, 20/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/3/2002 10/5/2004 , blz 37404-37434
Errata
Op 29/6/2015 , blz 37198

Kruispuntbank van de wetgeving