S. 2-814 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43ter in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met betrekking tot de motorrijders in groep
Didier Ramoudt   

wegverkeer
tweewielig voertuig
verkeersvoorschriften

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-814/1 2-814/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/6/2001
2-814/2 2-814/2 (PDF) Amendementen 20/6/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/6/2001   Indiening Doc. 2-814/1 2-814/1 (PDF)
8/11/2001   Inoverwegingneming
8/11/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/11/2001   Verzending naar commissie
24/4/2002   Inschrijving op agenda
24/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
24/4/2002   Bespreking
24/4/2002   Vraag om toepassing van artikel 57.2 van het reglement van de Senaat
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
In behandeling 24/4/2002, 2/7/2002