S. 2-784 Dossierfiche K. 50-1242

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
Regering G. Verhofstadt I  

gasdistributie
gedelegeerde wetgeving
nationale uitvoeringsmaatregel
besluit
vervoer per pijpleiding
energiedistributie
energieprijs
elektrische industrie
marktliberalisatie
aardgas
gasindustrie
CREG
distributiekosten
energieproductie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1242/1 Wetsontwerp 8/5/2001
K. 50-1242/2 Amendement 22/5/2001
K. 50-1242/3 Verslag namens de commissie 8/6/2001
K. 50-1242/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/6/2001
K. 50-1242/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/6/2001
2-784/1 2-784/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/6/2001
2-784/2 2-784/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2001
2-784/3 2-784/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 3/7/2001
2-784/4 2-784/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/5/2001   Indiening Doc. K. 50-1242/1
7/6/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1242/3
14/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 20-23
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o21)
Integraal verslag nr. 133, p. 39-40
Doc. K. 50-1242/5
14/6/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
15/6/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-784/1 2-784/1 (PDF)
21/6/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 55
21/6/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o7) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/6/2001   Verzending naar commissie
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
3/7/2001   Bespreking
3/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
3/7/2001   Aanneming zonder amendering
3/7/2001   Vertrouwen rapporteur
12/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2001   Bekendmaking (24684-24688)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/6/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/6/2001 15 2/7/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 55
Onderzoekstermijn (S1) 22/6/2001 60 19/11/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/2001 20/7/2001 , blz 24684-24688

Kruispuntbank van de wetgeving