S. 2-711 Dossierfiche K. 50-1107

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Regering G. Verhofstadt I  

dierenziekte
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
volksgezondheid
landbouw en voeding
veterinaire inspectie
ioniserende straling
voedselveiligheid
etiketteren
Keuringsdienst van waren
gewestvorming
voedingsproduct
landbouwsector

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1107/1 Wetsontwerp 19/2/2001
K. 50-1107/2 Amendement 6/3/2001
K. 50-1107/3 Verslag namens de commissie 15/3/2001
K. 50-1107/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 15/3/2001
K. 50-1107/5 Aanvullend verslag 22/3/2001
K. 50-1107/6 Tekst aangenomen door de commissie 22/3/2001
K. 50-1107/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 28/3/2001
K. 50-1107/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2001
2-711/1 2-711/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/3/2001
2-711/2 2-711/2 (PDF) Amendementen 30/3/2001
2-711/3 2-711/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/6/2001
2-711/4 2-711/4 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/6/2001
2-711/5 2-711/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/6/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/2/2001   Indiening Doc. K. 50-1107/1
15/3/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd + technische verbetering opschrift) Doc. K. 50-1107/3
15/3/2001   Terugzending naar commissie
22/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1107/5
28/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 14-29
29/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 40
29/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-15/o15)
Integraal verslag nr. 120, p. 40-41
Doc. K. 50-1107/8
29/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-711/1 2-711/1 (PDF)
2/5/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 49
2/5/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/6/2001   Inschrijving op agenda
21/6/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-711/4 2-711/4 (PDF)
21/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-127 Hand. 2-127 (PDF)
21/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-127 Hand. 2-127 (PDF)
21/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-6/o12) Hand. 2-128 Hand. 2-128 (PDF)
Doc. 2-711/5 2-711/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
2/5/2001   Verzending naar commissie
6/6/2001   Inschrijving op agenda
6/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Malcorps
6/6/2001   Bespreking
6/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
6/6/2001   Aanneming zonder amendering
6/6/2001   Vertrouwen rapporteur
21/6/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
4/8/2001   Bekendmaking (26733-26734)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/3/2001, 29/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/6/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 6/6/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/4/2001 15 2/5/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 49
Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2001 60 2/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/7/2001 4/8/2001 , blz 26733-26734

Kruispuntbank van de wetgeving