S. 2-561 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de sancties in het internationaal recht
Marie-Josť Laloy    Philippe Mahoux    Mohamed Daif   

VN
motie van het Parlement
internationale sanctie
economische sanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-561/1 2-561/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/10/2000
2-561/2 2-561/2 (PDF) Amendement 12/7/2001
2-561/3 2-561/3 (PDF) Amendementen 19/7/2001
2-561/5 2-561/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 19/7/2001
2-561/4 2-561/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/10/2001
2-561/6 2-561/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/10/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/10/2000   Indiening Doc. 2-561/1 2-561/1 (PDF)
11/1/2001   Inoverwegingneming
11/1/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-147 Hand. 2-147 (PDF)
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o6) Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/1/2001   Verzending naar commissie
22/5/2001   Inschrijving op agenda
22/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
22/5/2001   Uitgesteld
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Niet behandeld
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Niet behandeld
12/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener van het voorstel van resolutie
12/7/2001   Bespreking
19/7/2001   Inschrijving op agenda
19/7/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
19/7/2001   Aanneming na amendering
10/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-561/4 2-561/4 (PDF)
10/10/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-561/5 2-561/5 (PDF)
18/10/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister en vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/10/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/5/2001, 12/7/2001, 19/7/2001, 10/10/2001

Kruispuntbank van de wetgeving