S. 2-531 Dossierfiche K. 50-813

Aanvullend activiteitenverslag 1999 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)  

telefoon- en briefgeheim
verslag over de werkzaamheden
Verenigde Staten
spionage
elektronische post
geheime dienst
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
eerbiediging van het privé-leven
staatsveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-531/1 2-531/1 (PDF) Verslag namens de commissie 19/7/2000
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
19/7/2000   Indiening Doc. 2-531/1 2-531/1 (PDF)
19/7/2000   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
19/7/2000   Indiening Doc. 2-531/1 2-531/1 (PDF)
19/7/2000   Einde behandeling
19/7/2000   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving