S. 2-526 Dossierfiche K. 50-782

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiŽle markten en diverse andere bepalingen
Regering G. Verhofstadt I  

financiŽle voorschriften
euro
Financial Services and Markets Authority
kredietinstelling
taalgebruik
delegatie van bevoegdheid
vennootschapsbelasting
effectenbeurs
aandeel
haveninstallatie
geldmarkt

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-782/1 Wetsontwerp 3/7/2000
K. 50-782/2 Bijlage 4/7/2000
K. 50-782/3 Amendementen 5/7/2000
K. 50-782/4 Verslag namens de commissie 11/7/2000
K. 50-782/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 13/7/2000
2-526/1 2-526/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/7/2000
K. 50-782/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2000
2-526/2 2-526/2 (PDF) Amendementen 17/7/2000
2-526/3 2-526/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2000
2-526/4 2-526/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/7/2000
2-526/5 2-526/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/7/2000
2-526/6 2-526/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/7/2000
2-526/7 2-526/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/7/2000
2-526/8 2-526/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/7/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/7/2000   Indiening Doc. K. 50-782/1
11/7/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-782/4
13/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 70, p. 43-57
14/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 71, p. 6 + p. 20-21 + nr. 72, p. 37-38
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-17/o3)
Handelingen nr. 72, p. 38
Doc. K. 50-782/6
14/7/2000   Aanneming zonder amendering
10/7/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/13 2-82/13 (PDF)
10/7/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/13 2-82/13 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-526/1 2-526/1 (PDF)
14/7/2000   Anticiperende behandeling in commissie
14/7/2000   Aanwijzing rapporteur : Olivier de Clippele
14/7/2000   Bespreking
15/7/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 33
15/7/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2000   Inschrijving op agenda
20/7/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-526/5 2-526/5 (PDF)
20/7/2000   Amendement ingdiend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-526/6 2-526/6 (PDF)
20/7/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-526/7 2-526/7 (PDF)
20/7/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
20/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-66 Hand. 2-66 (PDF)
20/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-66 Hand. 2-66 (PDF)
20/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-11/o4) Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
Doc. 2-526/8 2-526/8 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/7/2000   Verzending naar commissie
17/7/2000   Inschrijving op agenda
17/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
17/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o1)
17/7/2000   Aanneming zonder amendering
18/7/2000   Inschrijving op agenda
18/7/2000   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Olivier de Clippele is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 2-526/3 2-526/3 (PDF)
18/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-526/4 2-526/4 (PDF)
20/7/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/8/2000   Bekrachtiging en afkondiging
7/9/2000   Bekendmaking (30578-30584)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2000, 14/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/7/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/7/2000, 18/7/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/7/2000 4 18/7/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2000 30 13/11/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 33
Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2000 15 19/10/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2000 15 19/10/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/8/2000 7/9/2000 , blz 30578-30584

Kruispuntbank van de wetgeving