S. 2-307 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het Reglement van de Senaat houdende oprichting van een Adviescomité voor de rechten van het kind
Sabine de Bethune    Martine Taelman    Nathalie de T' Serclaes    Kathy Lindekens    Marie-José Laloy    Paul Galand    Jacinta De Roeck    Clotilde Nyssens    Vincent Van Quickenborne   

rechten van het kind
reglement van het parlement
parlementaire commissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-307/1 2-307/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/1/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2000   Indiening Doc. 2-307/1 2-307/1 (PDF)
2/3/2000   Inoverwegingneming
2/3/2000   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
2/3/2000   Verzending naar Bureau
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving