S. 2-1581 Dossierfiche K. 50-1728

Wetsontwerp tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser
Henk Verlinde   Luc Goutry   Ferdy Willems   Jef Tavernier   Joos Wauters   Anne-Marie Descheemaeker  

arbeidscontract
aanwerving
zeevisserij
loon
sociale zekerheid
gezondheidsverzorging
visser
prestatieloon
maatschappelijke positie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1728/1 Wetsvoorstel 10/4/2002
K. 50-1728/2 Addendum 15/10/2002
K. 50-1728/3 Amendementen 25/3/2003
K. 50-1728/4 Verslag namens de commissie 27/3/2003
K. 50-1728/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/2003
K. 50-1728/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2003
2-1581/1 2-1581/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/4/2003
2-1581/2 2-1581/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
2-1581/3 2-1581/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/4/2002   Indiening Doc. K. 50-1728/1
18/4/2002   Inoverwegingneming
27/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1728/4
1/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 352, p. 47-48
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o2)
Integraal verslag nr. 352, p. 65-66
Doc. K. 50-1728/6
1/4/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/4/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1581/1 2-1581/1 (PDF)
2/4/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
Doc. 2-1581/3 2-1581/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
2/4/2003   Verzending naar commissie
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
2/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
2/4/2003   Aanneming zonder amendering
2/4/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1581/2 2-1581/2 (PDF)
4/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
20/6/2003   Bekendmaking (33166-33176)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/4/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/4/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/4/2003 15 17/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/4/2003 60 2/6/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 20/6/2003 , blz 33166-33176

Kruispuntbank van de wetgeving