S. 2-158 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek, ten einde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind
Francis Poty   

alimentatieplicht
rechtsbijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-158/1 2-158/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/11/1999
2-158/2 2-158/2 (PDF) Amendement 12/10/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/11/1999   Indiening Doc. 2-158/1 2-158/1 (PDF)
2/12/1999   Inoverwegingneming
2/12/1999   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
2/12/1999   Verzending naar commissie
15/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Niet behandeld
21/12/1999   Inschrijving op agenda
21/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
In behandeling 21/12/1999

Kruispuntbank van de wetgeving