S. 2-157 Dossierfiche K. 50-1684

Wetsontwerp betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen
Francis Poty   

nicotineverslaving
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-157/1 2-157/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/11/1999
2-157/2 2-157/2 (PDF) Amendementen 25/5/2000
2-157/3 2-157/3 (PDF) Amendementen 12/10/2000
2-157/4 2-157/4 (PDF) Verslag namens de commissie 6/2/2002
2-157/5 2-157/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/2/2002
2-157/6 2-157/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 7/2/2002
2-157/7 2-157/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/2/2002
2-157/8 2-157/8 (PDF) Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 28/2/2002
2-157/9 2-157/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/3/2002
K. 50-1684/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/3/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/11/1999   Indiening Doc. 2-157/1 2-157/1 (PDF)
2/12/1999   Inoverwegingneming
2/12/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/2/2002   Inschrijving op agenda
7/2/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-157/6 2-157/6 (PDF)
21/2/2002   Inschrijving op agenda
28/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
28/2/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
28/2/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-157/7 2-157/7 (PDF)
6/3/2002   Inschrijving op agenda
7/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-12/o6) Hand. 2-188 Hand. 2-188 (PDF)
Doc. 2-157/9 2-157/9 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/12/1999   Verzending naar commissie
12/1/2000   Inschrijving op agenda
12/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
10/5/2000   Inschrijving op agenda
10/5/2000   Bespreking
25/5/2000   Amendementen nrs. 1 en 2 Doc. 2-157/2 2-157/2 (PDF)
16/11/2000   Inschrijving op agenda
16/11/2000   Bespreking
Voorzetting van de bespreking.
14/3/2001   Inschrijving op agenda
14/3/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
4/12/2001   Inschrijving op agenda
4/12/2001   Niet behandeld
16/1/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1) Doc. 2-157/5 2-157/5 (PDF)
16/1/2002   Aanneming na amendering
6/2/2002   Inschrijving op agenda
6/2/2002   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Michiel Maertens is eenparig goedgekeurd (10 stemmen).
  [K2] Behandeling door Kamer
11/3/2002   Overzending Doc. K. 50-1684/1
10/4/2003   Einde behandeling
8/7/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
10/7/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Doc. 2-82/41 2-82/41 (PDF)
11/7/2002   Hervatting termijn
5/12/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
11/12/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60
Doc. 2-82/45 2-82/45 (PDF)
12/12/2002   Hervatting termijn
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/2/2002, 7/3/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 12/1/2000, 10/5/2000, 16/11/2000, 14/3/2001, 16/1/2002, 6/2/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2002 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2002 0 11/7/2002
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2002 60 27/5/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2002 60 6/12/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2002 2
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2002 2 13/12/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2002 62 27/2/2003

Kruispuntbank van de wetgeving