S. 2-1518 Dossierfiche K. 50-1790

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt
Hugo Coveliers   Daniel Bacquelaine   Jean-Pierre Detremmerie   Guy Larcier   Géraldine Pelzer-Salandra   Ludwig Vandenhove   Karel Van Hoorebeke   Tony Van Parys  

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1790/1 Wetsvoorstel 6/5/2002
K. 50-1790/2 Verslag namens de commissie 12/2/2003
K. 50-1790/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/2003
2-1518/1 2-1518/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/2/2003
2-1518/2 2-1518/2 (PDF) Amendementen 18/3/2003
2-1518/3 2-1518/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2003
2-1518/4 2-1518/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 25/3/2003
2-1518/5 2-1518/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
6/5/2002   Indiening Doc. K. 50-1790/1
16/5/2002   Inoverwegingneming
12/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1790/2
27/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 333, p. 48-49
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 333, p. 71-72
Doc. K. 50-1790/3
27/2/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/2/2003   Overzending Doc. 2-1518/1 2-1518/1 (PDF)
28/2/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. 2-1518/5 2-1518/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/2/2003   Verzending naar commissie
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
18/3/2003   Hoorzitting met de heer Closset, inspecteur-generaal van de federale politie en de lokale politie
18/3/2003   Hoorzitting met de heer André Van Doren, voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten
18/3/2003   Bespreking
18/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o3)
18/3/2003   Aanneming zonder amendering
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1518/3 2-1518/3 (PDF)
25/3/2003   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1518/4 2-1518/4 (PDF)
27/3/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/2003   Bekendmaking (35237-35240)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/3/2003, 25/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 1/7/2003 , blz 35237-35240

Kruispuntbank van de wetgeving