S. 2-1496 Dossierfiche K. 50-2272

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
Denis D'hondt   Jan Peeters   Hugo Coveliers  

brandbestrijding
loon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2272/1 Wetsvoorstel 6/2/2003
K. 50-2272/2 Verslag namens de commissie 18/2/2003
K. 50-2272/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2003
2-1496/1 2-1496/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/2/2003
2-1496/2 2-1496/2 (PDF) Amendement 25/2/2003
2-1496/3 2-1496/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2003
2-1496/4 2-1496/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/2/2003   Indiening Doc. K. 50-2272/1
6/2/2003   Inoverwegingneming
6/2/2003   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 324, p. 30-31
18/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2272/2
19/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 330, p.4
20/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 331, p. 60
Doc. K. 50-2272/3
20/2/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/2/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1496/1 2-1496/1 (PDF)
21/2/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o9) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
Doc. 2-1496/4 2-1496/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/2/2003   Verzending naar commissie
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
25/2/2003   Bespreking
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Hoorzitting met de heer Jef GabriŽls, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
11/3/2003   Hoorzitting met mevrouw MichŤle Boverie, van de "Union des Villes et Communes de Wallonie"
11/3/2003   Hoorzitting met mevrouw Hildegard Schmidt, van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
11/3/2003   Bespreking
11/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
11/3/2003   Aanneming zonder amendering
11/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1496/3 2-1496/3 (PDF)
13/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
16/4/2003   Bekendmaking (19205)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/2/2003, 20/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/2/2003, 11/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/2/2003 15 17/3/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/2/2003 60 1/5/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/2003 16/4/2003 , blz 19205

Kruispuntbank van de wetgeving