S. 2-1447 Dossierfiche K. 50-1731

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
Hugo Coveliers   Fred Erdman   Thierry Giet   Els Haegeman   Jacqueline Herzet   Guy Hove  

beslag op bezittingen
burgerlijke rechtsvordering
gerechtsdeurwaarder
akkoordprocedure
schuldenlast
gegevensbank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1731/1 Wetsvoorstel 16/4/2002
K. 50-1731/2 Amendementen 7/1/2003
K. 50-1731/3 Amendement 14/1/2003
K. 50-1731/4 Verslag namens de commissie 20/1/2003
K. 50-1731/5 Tekst aangenomen door de commissie 20/1/2003
K. 50-1731/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/1/2003
2-1447/1 2-1447/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/2/2003
2-1447/2 2-1447/2 (PDF) Amendementen 26/2/2003
2-1447/3 2-1447/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2003
2-1447/4 2-1447/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/3/2003
2-1447/5 2-1447/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/4/2002   Indiening Doc. K. 50-1731/1
18/4/2002   Inoverwegingneming
20/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1731/4
30/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 318, p. 67-68
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 319, p. 41
Doc. K. 50-1731/6
30/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
31/1/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/2/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 292.
Doc. 2-1447/1 2-1447/1 (PDF)
12/2/2003   Verzending naar commissie: Justitie
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1447/4 2-1447/4 (PDF)
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o3) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
Doc. 2-1447/5 2-1447/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/2/2003   Verzending naar commissie
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
26/2/2003   Bespreking
26/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
26/2/2003   Aanneming zonder amendering
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1447/3 2-1447/3 (PDF)
13/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2003   Bekendmaking (29285-29287)
16/7/2003   Erratum (38091-38093)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 30/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/2/2003, 11/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/2/2003 15 17/2/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 292.
Onderzoekstermijn (S1) 13/2/2003 60 22/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/3/2003 28/5/2003 , blz 29285-29287
Errata
Op 16/7/2003 , blz 38091-38093

Kruispuntbank van de wetgeving