S. 2-1440 Dossierfiche K. 50-2242

Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn
Jacqueline Herzet   Marie-ThťrŤse Coenen   Colette Burgeon   Servais Verherstraeten   Kristien Grauwels   Jean-Jacques Viseur   Magda De Meyer   Fientje Moerman   Els Van Weert   Pierrette Cahay-Andrť  

rechtsvordering
alimentatieplicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2242/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/1/2003
2-1440/1 2-1440/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/1/2003
2-1440/2 2-1440/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2003
2-1440/3 2-1440/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
17/1/2003   Splitsing Doc. K. 50-1627/18
23/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 316, p. 31-75
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-0/o31)
Integraal verslag nr. 317, p. 38-39
Doc. K. 50-2242/1
23/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/1/2003   Overzending Doc. 2-1440/1 2-1440/1 (PDF)
27/1/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
27/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o11) Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
Doc. 2-1440/3 2-1440/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/1/2003   Verzending naar commissie
18/2/2003   Inschrijving op agenda
18/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
18/2/2003   Bespreking
18/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/2/2003   Aanneming zonder amendering
18/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1440/2 2-1440/2 (PDF)
27/2/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
17/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/3/2003   Bekendmaking (15790-15791)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/2/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/3/2003 28/3/2003 , blz 15790-15791

Kruispuntbank van de wetgeving