S. 2-1414 Dossierfiche K. 50-2302

Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord Ierland tot oprichting van een gezamenlijke organisatie voor samenwerking op defensiematerieelgebied (OCCAR), en met de Bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Farnborough op 9 september 1998
Regering G. Verhofstadt I  

ratificatie van een overeenkomst
Europese bewapeningspolitiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1414/1 2-1414/1 (PDF) Wetsontwerp 8/1/2003
2-1414/2 2-1414/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2003
K. 50-2302/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2003
K. 50-2302/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/1/2003   Indiening Doc. 2-1414/1 2-1414/1 (PDF)
8/1/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/2/2003   Inschrijving op agenda
12/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-268 Hand. 2-268 (PDF)
12/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-268 Hand. 2-268 (PDF)
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/1/2003   Verzending naar commissie
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
28/1/2003   Bespreking
4/2/2003   Inschrijving op agenda
4/2/2003   Bespreking
4/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/2/2003   Aanneming zonder amendering
4/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1414/2 2-1414/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2003   Overzending Doc. K. 50-2302/1
19/2/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 791
27/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 33, p. 55-57
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-1/o0)
Integraal verslag nr. 333, p. 76
Doc. K. 50-2302/2
27/2/2003   Aanneming zonder amendering
27/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
3/7/2003   Bekendmaking (35868-35883)
9/3/2005   Erratum (9632)
22/3/2016   Erratum (19691-19692)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/2/2003, 13/2/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/1/2003, 4/2/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/4/2003 3/7/2003 , blz 35868-35883
Errata
Op 9/3/2005 , blz 9632
Op 22/3/2016 , blz 19691-19692

Kruispuntbank van de wetgeving