S. 2-1393 Dossierfiche K. 50-2192

Wetsontwerp met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector
Regering G. Verhofstadt I  

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
postdienst
regularisatie van de markt
telecommunicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2192/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2002
2-1393/1 2-1393/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/12/2002
2-1393/2 2-1393/2 (PDF) Amendementen 14/12/2002
2-1393/3 2-1393/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2002
2-1393/4 2-1393/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/12/2002
2-1393/5 2-1393/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/12/2002   Splitsing Doc. K. 50-1937/9
10/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 291, p. 1-39 + nr. 292, p. 1-3
13/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 300, p. 35-40 + p. 60-61
13/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-32/o7)
Integraal verslag nr. 300, p. 61-62
Doc. K. 50-2192/1
13/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1393/1 2-1393/1 (PDF)
14/12/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-254 Hand. 2-254 (PDF)
20/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-254 Hand. 2-254 (PDF)
20/12/2002   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1393/4 2-1393/4 (PDF)
23/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-8/o10) Hand. 2-258 Hand. 2-258 (PDF)
Doc. 2-1393/5 2-1393/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2002   Verzending naar commissie
14/12/2002   Inschrijving op agenda
14/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
14/12/2002   Bespreking
14/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o0)
14/12/2002   Aanneming zonder amendering
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Niet behandeld
19/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1393/3 2-1393/3 (PDF)
23/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
24/1/2003   Bekendmaking (2591-2601)
4/6/2003   Erratum (30428)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/12/2002, 13/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2002, 23/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/12/2002, 19/12/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2002 15 14/1/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2002 60 28/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/1/2003 24/1/2003 , blz 2591-2601
Errata
Op 4/6/2003 , blz 30428

Kruispuntbank van de wetgeving