S. 2-1280 Dossierfiche K. 50-1806

Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving
Hugo Coveliers   Claude Eerdekens   Daniel Bacquelaine   Dirk Van der Maelen   Muriel Gerkens   Jef Tavernier  

landelijke verkiezing
kiesstelsel
indeling in kiesdistricten
zetelverdeling
kandidaat
plaatsvervanger
gelijke behandeling van man en vrouw
financiering van een verkiezing
toepassing van informatica
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
stemming
organisatie van verkiezingen
institutionele hervorming
taalgroep
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1806/1 Wetsvoorstel 14/5/2002
K. 50-1806/2 Advies van de Raad van State 29/5/2002
K. 50-1806/3 Amendementen 20/6/2002
K. 50-1806/4 Amendementen 3/7/2002
K. 50-1806/5 Advies van de Raad van State 4/7/2002
K. 50-1806/6 Amendementen 5/7/2002
K. 50-1806/7 Amendementen 8/7/2002
K. 50-1806/8 Verslag namens de commissie 15/7/2002
K. 50-1806/9 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2002
K. 50-1806/10 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2002
K. 50-1806/11 Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 18/7/2002
K. 50-1806/12 Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 18/7/2002
K. 50-1806/13 Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 20/7/2002
K. 50-1806/14 Advies van de Raad van State 2/8/2002
K. 50-1806/15 Advies van de Raad van State 2/8/2002
K. 50-1806/16 Amendement 13/9/2002
K. 50-1806/17 Moet als onbestaande worden beschouwd 14/9/2002
K. 50-1806/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/9/2002
2-1280/1 2-1280/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/9/2002
2-1280/2 2-1280/2 (PDF) Amendementen 15/10/2002
2-1280/3 2-1280/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/11/2002
2-1280/4 2-1280/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 7/11/2002
2-1280/5 2-1280/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/11/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/5/2002   Indiening Doc. K. 50-1806/1
15/5/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 231 (16/05/2002), p. 2-3
16/5/2002   Inoverwegingneming
31/5/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1806/2
21/6/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag (26/06/2002) nr. 242, p. 64
8/7/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1806/5
15/7/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1806/8
18/7/2002   Uitstel van de bespreking (stemming over een motie)
Integraal verslag nr. 259, p. 1-28
20/7/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 260, p. 7-9
2/8/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1806/14
12/9/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 4-37 + nr. 264, p. 33-57 + nr. 265, p. 1-41
13/9/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 266, p. 1-42 +nr. 267, p. 1-62
25/9/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 269, p. 25-31
25/9/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-51/o2)
Integraal verslag nr. 269, p. 31-32
Doc. K. 50-1806/18
25/9/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/9/2002   Overzending Doc. 2-1280/1 2-1280/1 (PDF)
25/9/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/10/2002   Inschrijving op agenda
7/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-238 Hand. 2-238 (PDF)
7/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-238 Hand. 2-238 (PDF)
7/11/2002   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1280/4 2-1280/4 (PDF)
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-17/o4) Hand. 2-239 Hand. 2-239 (PDF)
Doc. 2-1280/5 2-1280/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/9/2002   Verzending naar commissie
1/10/2002   Inschrijving op agenda
1/10/2002   Niet behandeld
8/10/2002   Inschrijving op agenda
8/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
8/10/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
8/10/2002   Bespreking
14/10/2002   Inschrijving op agenda
14/10/2002   Bespreking
15/10/2002   Inschrijving op agenda
15/10/2002   Bespreking
15/10/2002   Artikelsgewijze bespreking
22/10/2002   Inschrijving op agenda
22/10/2002   Artikelsgewijze bespreking
22/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
22/10/2002   Aanneming zonder amendering
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-1280/3 2-1280/3 (PDF)
7/11/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
13/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
10/1/2003   Bekendmaking (809-834)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/9/2002, 13/9/2002, 25/9/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/11/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/10/2002, 14/10/2002, 15/10/2002, 22/10/2002, 5/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/12/2002 10/1/2003 , blz 809-834

Kruispuntbank van de wetgeving