S. 2-1248 Dossierfiche K. 50-1823

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt I  

administratieve hervorming
migrerende werknemer
vlees
zwarte handel
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
begrotingsfonds
betaalde vakantie
beroepsopleiding
vleesindustrie
politiecontrole
privatisering
vervoer per spoor
regionale overheid
nationale uitvoeringsmaatregel
mensenhandel
financiŽle controle
beroepsziekte
beroep in de gezondheidszorg
centrale bank
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
boekhouding
plaatselijke overheid
schepping van werkgelegenheid
winstbelasting
dienst voor arbeidsbemiddeling
postdienst
volksgezondheid
georganiseerde misdaad
apotheek
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
arbeider
bescherming van moeder en kind
arbeidsongevallenverzekering
vakbondsvertegenwoordiger
geneesmiddel
sociale zekerheid
vervoer over zee
beroep in de binnenscheepvaart
euro
zeevaart
uitkering aan nabestaanden
bevordering van investeringen
gebouw
Proximus
vaderschapsverlof
economische steun
overheidscontract
politie
krijgsmacht
personeelsstatuut
militair personeel
ouderverlof
eerste betrekking
eerste hulp
fiscale stimulans
boot
filmproductie
Federaal Dienstencentrum
ziekenhuis
wekelijkse rusttijd
ziekteverzekering
onderzoeksorganisme
marktliberalisatie
verplegend personeel
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
Maribel
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
informatiemaatschappij
voedselveiligheid
luchthaven
dierenarts
gepensioneerde
medisch en chirurgisch materiaal
minimumloon
maatschappelijke positie
kosten voor gezondheidszorg
afschrijving
edelsteen
audiovisuele productie
Federale Participatiemaatschappij
navigatiehulpmiddel
registratierecht
burgerbescherming
film
belastingaftrek
toegang tot het beroepsleven
audiovisueel beleid
personeel op contractbasis
Brussels Airport Company
vormingsverlof
arbeidsduur
filmindustrie
Keuringsdienst van waren
brandbestrijding
winst
gezinslast
taalgebruik
bewustmaking van de burgers
koopvaardijvloot
delegatie van bevoegdheid
werkloosheidsverzekering
sociale begroting
Skeyes
Instituut voor Veterinaire Keuring
onderwijs
overheidsbedrijf
financiering
belasting op de meerwaarde
vennootschapsbelasting
ontslagpremie
opleidingsstage
vakbond
pensioenregeling
BTW
Europese Investeringsbank
administratieve formaliteit
sociale integratie
Regie der Gebouwen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
arbeidsvoorwaarden
faillissement
farmaceutische industrie
diergeneeskunde
onroerend eigendom
eerbiediging van het privť-leven
opneming in het beroepsleven
moedermelk
lokale belasting
financiŽle transactie
programmawet
geneeskundige noodhulp
internationale handel
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
haveninstallatie
paramedisch beroep
provincie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1823/1 Wetsontwerp 21/5/2002
K. 50-1823/2 Amendementen 27/5/2002
K. 50-1823/3 Amendementen 3/6/2002
K. 50-1823/4 Amendementen 4/6/2002
K. 50-1823/5 Amendementen 5/6/2002
K. 50-1823/6 Amendement 6/6/2002
K. 50-1823/7 Amendementen 11/6/2002
K. 50-1823/8 Amendementen 12/6/2002
K. 50-1823/9 Amendementen 13/6/2002
K. 50-1823/10 Advies van de Raad van State 17/6/2002
K. 50-1823/11 Amendementen 18/6/2002
K. 50-1823/12 Advies van de Raad van State 19/6/2002
K. 50-1823/13 Amendementen 19/6/2002
K. 50-1823/14 Verslag namens de commissie 24/6/2002
K. 50-1823/15 Verslag namens de commissie 24/6/2002
K. 50-1823/16 Verslag namens de commissie 24/6/2002
K. 50-1823/17 Verslag namens de commissie 24/6/2002
K. 50-1823/18 Verslag namens de commissie 24/6/2002
K. 50-1823/19 Amendement 25/6/2002
K. 50-1823/20 Amendementen 26/6/2002
K. 50-1823/21 Amendementen 27/6/2002
K. 50-1823/22 Advies van de Raad van State 27/6/2002
K. 50-1823/23 Amendementen 27/6/2002
K. 50-1823/24 Amendementen 1/7/2002
K. 50-1823/25 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 2/7/2002
K. 50-1823/26 Amendementen 2/7/2002
K. 50-1823/27 Amendementen 3/7/2002
K. 50-1823/28 Verslag namens de commissie 4/7/2002
K. 50-1823/29 Verslag namens de commissie 4/7/2002
K. 50-1823/30 Belangenconflict (advies) - Verslag 4/7/2002
K. 50-1823/31 Aanvullend verslag 4/7/2002
K. 50-1823/32 Tekst aangenomen door de commissies 4/7/2002
K. 50-1823/33 Verslag namens de commissie 5/7/2002
K. 50-1823/34 Verslag 5/7/2002
K. 50-1823/35 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 8/7/2002
K. 50-1823/36 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/7/2002
K. 50-1823/37 Advies van de Raad van State 11/7/2002
2-1248/1 2-1248/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/7/2002
K. 50-1823/38 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/7/2002
K. 50-1823/39 Advies van de Raad van State 15/7/2002
K. 50-1823/40 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/7/2002
2-1248/2 2-1248/2 (PDF) Amendementen 16/7/2002
2-1248/3 2-1248/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
2-1248/4 2-1248/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
2-1248/5 2-1248/5 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
2-1248/6 2-1248/6 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
2-1248/7 2-1248/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/7/2002
2-1248/8 2-1248/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/7/2002
2-1248/9 2-1248/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/5/2002   Indiening Doc. K. 50-1823/1
7/6/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 239 (13/06/2002), p. 72
17/6/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1823/10
19/6/2002   Ontvangst extern advies : Raad van State Doc. K. 50-1823/12
26/6/2002   Belangenconflict (Vlaams Parlement)
Op amendement nr. 6 van de regering ; Integraal verslag nr. 243, p. 16-17
27/6/2002   Regeling der werkzaamheden(belangenconflict-commissiewerkzaamheden)
Integraal verslag nr. 245, p. 19-24 + p. 25-33 + p. 58-67
27/6/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1823/22
2/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/7/2002   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 50-1823/32
4/7/2002   Belangenconflict (mededeling)
Vlaams Parlement heeft beslist een einde te stellen aan het belangenconflict; Integraal verslag nr. 247, p. 28
Doc. K. 50-1823/34
5/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
9/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 248, p. 1-32 + nr. 149, p. 1-58 + nr. 250, p. 1-58
9/7/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 249, p. 24-26
9/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1823/37
15/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 255, p. 1-13 + nr. 256, p. 36-42
15/7/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1823/39
15/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-47/o2)
Integraal verslag nr. 256, p. 42-43
Doc. K. 50-1823/40
15/7/2002   Aanneming na amendering door commissie
29/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/39 2-82/39 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
2/7/2002   Bespreking
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Bespreking
9/7/2002   Einde behandeling
2/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
2/7/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
2/7/2002   Bespreking
2/7/2002   Einde behandeling
5/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
5/7/2002   Inschrijving op agenda
5/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Fatma Pehlivan
5/7/2002   Bespreking
5/7/2002   Einde behandeling
9/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
9/7/2002   Bespreking
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
10/7/2002   Bespreking
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Bespreking
10/7/2002   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/7/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/7/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
griffiebulletin nr.
Doc. 2-1248/1 2-1248/1 (PDF)
15/7/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/7/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/7/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/7/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-223 Hand. 2-223 (PDF)
18/7/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 2-1248/7 2-1248/7 (PDF)
19/7/2002   Inschrijving op agenda
19/7/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 2-1248/8 2-1248/8 (PDF)
19/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-225 Hand. 2-225 (PDF)
19/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-225 Hand. 2-225 (PDF)
19/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-16/o0) Hand. 2-226 Hand. 2-226 (PDF)
Doc. 2-1248/9 2-1248/9 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/7/2002   Verzending naar commissie
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Fatma Pehlivan
16/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o1)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 tegen 3 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 2-1248/6 2-1248/6 (PDF)
15/7/2002   Verzending naar commissie
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
16/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o0)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1248/4 2-1248/4 (PDF)
15/7/2002   Verzending naar commissie
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-1248/3 2-1248/3 (PDF)
15/7/2002   Verzending naar commissie
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
16/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1248/5 2-1248/5 (PDF)
19/7/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
29/8/2002   Bekendmaking (38408-38453)
4/10/2002   Erratum (45091-45092)
13/11/2002   Erratum (51114-51115)
7/4/2003   Erratum (17589)
3/6/2004   Erratum (42478)
21/3/2006   Erratum (16249)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/7/2002, 15/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 2/7/2002, 9/7/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/7/2002, 10/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2002, 19/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2002, 17/7/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/7/2002 5 8/10/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
griffiebulletin nr.
Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2002 35 18/11/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2002 35 18/11/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2002 30 12/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/8/2002 29/8/2002 , blz 38408-38453
Errata
Op 4/10/2002 , blz 45091-45092
Op 13/11/2002 , blz 51114-51115
Op 7/4/2003 , blz 17589
Op 3/6/2004 , blz 42478
Op 21/3/2006 , blz 16249

Kruispuntbank van de wetgeving