S. 2-119 Dossierfiche K. 50-777

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet
Jeannine Leduc    Jacques Devolder    Mimi Kestelijn-Sierens   

vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
verwantschap
status van de verkozen persoon
onverenigbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-119/1 2-119/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/10/1999
2-119/2 2-119/2 (PDF) Amendement 22/6/2000
2-119/3 2-119/3 (PDF) Amendementen 27/6/2000
2-119/4 2-119/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2000
2-119/5 2-119/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/6/2000
2-119/6 2-119/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 29/6/2000
K. 50-777/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/7/2000
K. 50-777/2 Amendementen 5/7/2000
K. 50-777/3 Verslag namens de commissie 10/7/2000
K. 50-777/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/7/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/10/1999   Indiening Doc. 2-119/1 2-119/1 (PDF)
10/11/1999   Inoverwegingneming
10/11/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2000   Inschrijving op agenda
29/6/2000   Amendement ingediend na goedkeuring van het rapport
29/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
29/6/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
29/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
Doc. 2-119/6 2-119/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/11/1999   Verzending naar commissie
17/11/1999   Inschrijving op agenda
17/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
22/6/2000   Inschrijving op agenda
22/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Erika Thijs
22/6/2000   Bespreking
27/6/2000   Inschrijving op agenda
27/6/2000   Bespreking
27/6/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
27/6/2000   Aanneming na amendering
27/6/2000   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-119/4 2-119/4 (PDF)
27/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-119/5 2-119/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/6/2000   Overzending Doc. K. 50-777/1
10/7/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-777/3
13/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 70, p. 59-61
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 72, p. 39-40
Doc. K. 50-777/4
14/7/2000   Aanneming zonder amendering
14/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/8/2000   Bekrachtiging en afkondiging
26/8/2000   Bekendmaking (29138-29139)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/6/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 17/11/1999, 22/6/2000, 27/6/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2000, 14/7/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 30/6/2000 60 27/11/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/8/2000 26/8/2000 , blz 29138-29139

Kruispuntbank van de wetgeving