S. 2-1078 Dossierfiche K. 50-1631

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 14 juni 2001 tot uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen
Regering G. Verhofstadt I  

gedelegeerde wetgeving
besluit
overheidsapparaat
pensioenregeling
loopbaanonderbreking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1631/1 Wetsontwerp 8/2/2002
K. 50-1631/2 Verslag namens de commissie 4/3/2002
K. 50-1631/3 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 7/3/2002
K. 50-1631/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/3/2002
K. 50-1631/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/3/2002
2-1078/1 2-1078/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/3/2002
2-1078/2 2-1078/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/3/2002
2-1078/3 2-1078/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/3/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/2/2002   Indiening Doc. K. 50-1631/1
4/3/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1631/2
7/3/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 212, p. 36-37
13/3/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1631/4
14/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 213, p. 52-54
14/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-2/o21)
Integraal verslag nr. 214, p. 14
Doc. K. 50-1631/5
14/3/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
15/3/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/3/2002   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1078/1 2-1078/1 (PDF)
18/3/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
21/3/2002   Inschrijving op agenda
27/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-2/o6) Hand. 2-196 Hand. 2-196 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/3/2002   Verzending naar commissie
20/3/2002   Inschrijving op agenda
20/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
20/3/2002   Bespreking
20/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
20/3/2002   Aanneming zonder amendering
20/3/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1078/2 2-1078/2 (PDF)
28/3/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/4/2002   Bekrachtiging en afkondiging
1/5/2002   Bekendmaking (18325)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/3/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/3/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/3/2002 15 15/4/2002
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/3/2002 60 3/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/4/2002 1/5/2002 , blz 18325

Kruispuntbank van de wetgeving