S. 1-953 Dossierfiche K. 49-1633

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en de artikelen 151 en 213 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering J.-L. Dehaene II  

magistraat
griffies en parketten
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-953/1 1-953/1 (PDF) Wetsontwerp 15/4/1998
1-953/2 1-953/2 (PDF) Amendementen 26/5/1998
1-953/3 1-953/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/6/1998
1-953/4 1-953/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/6/1998
K. 49-1633/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/6/1998
K. 49-1633/2 Amendement 1/7/1998
K. 49-1633/3 Verslag namens de commissie 10/7/1998
K. 49-1633/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/4/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-953/1 1-953/1 (PDF)
15/4/1998   Verzending naar commissie: Justitie
18/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
24/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-200 Hand. 1-200 (PDF)
24/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-200 Hand. 1-200 (PDF)
25/6/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+57/-2/o0) Hand. 1-201 Hand. 1-201 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/4/1998   Verzending naar commissie
5/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
5/5/1998   Bespreking
5/5/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-953/2 1-953/2 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-953/2 1-953/2 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-953/2 1-953/2 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-953/2 1-953/2 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-953/2 1-953/2 (PDF)
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Niet behandeld
26/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
26/5/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-953/2 1-953/2 (PDF)
26/5/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-953/2 1-953/2 (PDF)
26/5/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-953/2 1-953/2 (PDF)
26/5/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-953/2 1-953/2 (PDF)
26/5/1998   Bespreking
26/5/1998   Artikelsgewijze bespreking
26/5/1998   Artikelsgewijze bespreking
26/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
26/5/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-953/4 1-953/4 (PDF)
17/6/1998   Goedkeuring verslag
Eenparig (10 stemmen)
Doc. 1-953/3 1-953/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/6/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1633/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9397-9400 + 9439)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-27/o14)
(Handelingen nr. 266, p. 9440)
Doc. K. 49-1633/4
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1633/4
20/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
21/7/1998   Bekendmaking (23796-23801)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 24/6/1998, 25/6/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 5/5/1998, 26/5/1998, 17/6/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/1998 21/7/1998 , blz 23796-23801

Kruispuntbank van de wetgeving